alger (systematikk)

Artikkelstart

Alger er en meget sammensatt gruppe med en tilsvarende oppdelt systematikk. Man finner algelignende organismer i de fleste rikene, se liv (Systematisk inndeling). Tradisjonelt har kloroplastenes farge vært hovedkriterium for inndelingen på høyere nivå (divisjon, klasse), mens bygning, tilstandsform og formeringsmåte har vært basis for inndeling på lavere nivå (orden, familie). I dag omfatter algene minst syv divisjoner og mer enn 20 klasser. Mange av disse algeklassene er så forskjellige fra de øvrige, at enkelte forskere gir dem rang som egne algedivisjoner, f.eks. Dinophyta, Euglenophyta. Andre algedivisjoner kan omfatte mange algeklasser f.eks. Heterokontophyta (10 klasser) og Chlorophyta (opptil 11 klasser).

Antallet arter i hver klasse varierer fra noen få (Micromonadophyceae) til 10 000–12 000 (Bacillariophyceae), antallet ordener varierer fra én til mange (Phaeophyceae, Chlorophyceae). Pigmenteringen synes å følge algenes utviklingshistorie, fylogeni, og gyldigheten av dette er i stor grad bekreftet ved nyere undersøkelser over graden av likhet i mikroanatomi (finstruktur) og genetisk slektskap. Undersøkelser med molekylærbiologiske metoder bekrefter i stor grad denne inndelingen, men har i tillegg vist at flere både kjente og nybeskrevne alger står så isolert at det er rimelig å regne dem til egne klasser (f.eks. Bolidophyceae, Pinguiophyceae). De enkelte algedivisjonene er karakterisert ved at fargen av det mørkegrønne fotosyntesepigmentet klorofyll a maskeres av blågrønt fykocyanin hos Cyanobacteria (blågrønnbakterier – som tidligere ble kalt alger og som fremdeles behandles som «alger» økologisk), av rødt fykoerythrin hos Rhodophyta (rødalger), av gule eller brune karotenoider hos Phaeophyta (brunalger), Chrysophyta (gullalger), Bacillariophyta (kiselalger eller diatomeer), Haptophyta (svepeflagellater) og Dinoflagellatae (fureflagellater), mens grønnfargen forsterkes av det gressgrønne klorofyll b hos Chlorophyta (grønnalger), Charophyta (kransalger) og de ikke beslektete Euglenophyta (øyealger).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg