Andel av cellulosemasse som ikke løses i 17,5 % natronlut. Dette har betydning ved fremstilling av rayon, der prosent alfacellulose gir informasjon om det rayonutbyttet som kan forventes. Se cellulose.