aldersgrense

Artikkelstart

Aldersgrense er vilkår knyttet til en persons alder, for eksempel minstealder for å kunne ta førerkort, eller den høyeste alderen man kan ha i en bestemt stilling i arbeidslivet.

Noen aktuelle aldersgrenser i Norge

År Aldersgrense (øvre eller nedre)
6 Rett og plikt til å gå på skolen
7

Kan ilegges erstatningsansvar

Skal høres i saker vedrørende personlige forhold

12 Det skal legges stor vekt på barnets mening i saker vedrørende personlige forhold. Må samtykke ved adopsjon. Foreldres rett til lønnet permisjon ved barns sykdom opphører
13 Kan ta lettere arbeid. Skal levere skattemelding for egen inntekt. Rett til fritak for skatt innenfor visse grenser
14 Skal høres av verge i økonomiske forhold. Kan ta arbeid som ledd i skolegang/praktisk yrkesorientering. Adgang til å ta jegerprøven. Rett til å bestemme hvor man vil bo hvis foreldrene ikke bor sammen
15 Kriminell lavalder: kan arresteres og straffedømmes. Kan ta arbeid. Kan velge utdanning, melde seg inn i eller ut av trossamfunn og foreninger. Kan anlegge sak for å omgjøre barnevernvedtak
16 Opplæringsplikt opphører. Rett til videregående opplæring. Seksuell lavalder: adgang til seksuelt samvær med jevnaldrende og eldre. Adgang til å reise privat straffesak ved legemsfornærmelse og ærekrenkelse
18 Myndighetsalder: Selvbestemmelse i økonomiske og personlige forhold. Stemmerett. Kan kjøpe øl, vin og tobakksvarer. Kan ta førerkort (klasse 2). Rett til å vite hvem ens biologiske foreldre er. Foreldres rett til barnetrygd opphører
19 Plikt til å gjøre militærtjeneste
20 Rett til å kjøpe brennevin
21 Barnevernets omsorg opphører
52 Aldersgrense for fenrik/kvartermester i Sjøforsvaret
60 Aldersgrense for øvrig befal
62 Avtalefestet pensjon
67 Alderspensjon
70 Aldersgrense for offentlige tjenestepersoner

Aldersgrenser i arbeidslivet

I arbeidslivet betegner aldersgrense den alder da en arbeidstager eller tjenesteperson må fratre sin stilling. Aldersgrensen i staten er som hovedregel 70 år (lov av 21. desember 1956), men det kan dispenseres inntil fem år, likevel ikke for medlemmer av Høyesterett. En del yrkesgrupper har lavere aldersgrense, for eksempel yrkesbefal i Forsvaret, som har aldersgrense 60 år (lov av 8. juni 1973).

Også i kommunal og privat virksomhet er aldersgrenser vanlige, ofte slik at aldersgrense knyttes til en fastsatt pensjonsalder.

Etter en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2015 er den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljølovens § 15-13a 72 år, men lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan etter loven fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg