Alclad, materialer av aluminiumlegeringer, påvalset (plettert med) et lag av renaluminium. Plettering brukes særlig for kobberholdige aluminiumlegeringer, blant annet duralumin, for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot korrosjon. Aluminiumlegeringer plettert med andre mer korrosjonsfaste aluminiumlegeringer er også blitt brukt en del. Alclad-plater brukes mye i flyfabrikasjon.