Albulidefamilien er en fiskefamilie i ordenen Albuliformes. Artene i denne familen er primært å finne i tropiske farvann, hovedsakelig i saltvann. Totalt finnes det 13 arter i familien. Ingen av artene er registrert i Norge.