Alberti-bass, (etter Domenico Alberti, ca. 1710–40), akkompagnement bestående av enkle brutte akkorder, gjerne med ensformig virkning. Særlig brukt i pianokomposisjoner i tiden 1730–1800.