Albanostein, lys tuffbergart fra Albanerfjellene i Italia. Romerne brukte en varietet, den såkalte peperino, som byggestein i flere praktbygninger.