alaskatorsk

Alaskatorsk er en fiskeart i torskefamilien som hovedsakelig holder til i det nordlige Stillehavet. Den er å finne i høy tetthet i Beringhavet, og også andre områder rundt Polhavet. Alaskatorsken finnes også utenfor kysten av Finnmark.

Faktaboks

Også kjent som
Gadus chalcogrammus (gjeldende vitenskapelig navn)
Alaska pollock (engelsk navn)
berlevågfisk (tidligere norsk navn)
theragra (tidligere norsk navn)

Theragra chalcogramma (tidligere vitenskapelig navn)

Theragra finnmarchica (tidligere vitenskapelig navn)

Alaskatorsken er en av de økonomisk viktigste fiskeartene i verden og er også den arten den fiskes mest av. Rundt 1990 ble det beregnet at over 7 millioner tonn ble fisket opp, det meste av russiske fiskere. På 2010-tallet har fangstene stabilisert seg rundt 3,5 millioner tonn.

Selv om arten beskattes hardt, ser det ut til at beskatningen er bærekraftig. Arten er mest kjent under navnet Alaska pollock, et navn som ofte brukes på arten som frossenfisk i dagligvarebutikker.

Biologi

Alaskatorsken blir opptil 60 cm, har underbitt og en svært liten skjeggtråd. Den har tre ryggfinner med store mellomrom. Sidelinjen svinger ned under den midtre ryggfinnen. Den vokser raskt og når kjønnsmodning etter omtrent 3 år. Svært få individer blir eldre enn ti år gamle. Som ung lever den av dyreplankton og fiskelarver, mens eldre fisk hovedsakelig spiser fisk. Gytingen skjer om våren i kystnære områder, og etter gyting søker den ut mot dypere hav.

Merkelig utbredelse i Norge

Alaskatorsken hører egentlig til i Stillehavet, og arten var opprinnelig ikke kjent fra norske farvann. Men en art som liknet, var beskrevet i Nord-Norge fra 1930-tallet. Tre individer av en ukjent torskefisk ble fanget ved Berlevåg i 1932. Disse ble beskrevet som en ny art og gitt navnet berlevågfisk eller theragra. Formelt ble den gitt artsnavnet Theragra finnmarchica. I senere år er en rekke individer fanget langs kysten øst for Nordkapp, ved Bjørnøya og øst i Barentshavet.

De individene som ble fanget i norske farvann, liknet svært mye på alaskatorsken fra Stillehavet. For å avklare slektskapet med alaskatorsken, ble det gjennomført omfattende genetiske studier der individene fanget langs norskekysten ble sammenliknet med mange andre torskefisk. Disse studiene viste at det som tidligere ble kalt berlevågfisk, faktisk var alaskatorsk.

Bestanden er trolig liten. Arten ble av Artsdatabanken vurdert for den norske rødlisten, og i 2006 ble den vurdert til å være nær truet (NT). Men ettersom nye individer er blitt observert over et stadig større geografisk område, ble arten i 2015 heller klassifisert som en art der det mangler data (DD).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg