Alaskatorsk er en benfiskart i torskefamilien. Dette er en av de viktigste artene i verden, økonomisk sett, og den arten den fiskes mest av (se artikkelen om verdens fiskerier). Selv om arten beskattes hardt, konkluderes det at beskatningen er bærekraftig. Arten er mest kjent under navnet Alaska pollock, et navn som ofte brukes på arten når den påtreffes i frysedisken på supermarkedet.

Alaskatorsken blir opptil 60 cm, har underbitt og en svært liten skjeggtråd. Den har tre ryggfinner med store mellomrom. Sidelinjen svinger ned under den midtre ryggfinnen. Den vokser raskt og når kjønnsmodning etter omtrent 3 år. Svært få individer blir eldre enn 10 år gamle. Som ung lever de av dyreplankton og fiskelarver, mens eldre fisk hovedsakelig spiser fisk. Gytingen skjer om våren i kystnære områder, og etter gyting søker alaskatorsk ut mot dypere hav.

Hovedutbredelsen er i det nordlige Stillehavet, med høyest tetthet i Beringhavet. Det var opprinnelig antatt at alaskatorsken kun levde i Stillehavet.

Artens levevis i Norge er lite kjent. De tre første individene ble fanget ved Berlevåg i 1932. Disse ble gitt navnet berlevågfisk eller theregra på norsk og formelt ble den gitt artsnavnet Theragra finnmarchica. De senere år er en rekke individer fanget langs kysten øst for Nordkapp. Basert på at bestanden ser ut til å være meget liten, og at den har liten utbredelse, så ble det vurdert om den skulle rødlistes. Arten ble i 2006 vurdert til å være nær truet (NT). Nyere studier viser at arten har en større geografisk utbredelse enn tidligere kjent, men tallrikheten er ukjent. I rødlisten for 2015 flyttes derfor arten fra klassifiseringen nær truet til DD (manglende data).

Det var lenge kjent at individene liknet svært mye på Alaska pollock. De senere år er det gjennomført omfattende genetiske studier for å avklare om berlevågsfisken er en egen art. De nyeste resultatene tyder på at theragra ikke er en egen art, men heller en atskilt populasjon av Alaskan pollock/alaskatorsk. Videre konkluderes det at den norske bestanden er etablert relativt nylig via innvandring fra Stillehavet. Disse genetisk studiene har også vist at arten bør plasseres i samme slekt som vår torsk, og derfor heter den nå Gadus chalcogrammus.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.