Alaskasnipe, fugleart i snipefamilien. Kjennes på skarp grense mellom stripet bryst og hvit mage. Vadefugl som hekker på tundraen gjennom de arktiske deler av Nord-Amerika og Øst-Sibir. Forekommer ofte langs europeiske kyster i trekktiden. Observert ca. 100 ganger i Norge per 2001.