Alabastkorall, en art av koralldyr i ordenen steinkoraller (Scleractinia). Den er finere bygd enn porselenskorall og noe sjeldnere. Alabastkorall finnes på litt dypt vann fra Vestlandet og nordover. Begge danner store sammenhengende grupper, selv om de ikke betraktes som egentlige korallrev.