Al, (eller 'l, -l-), den bestemte artikkel i arabisk, f.eks. al-Kur'an, Koranen. Begynner det følgende ord med en visle- eller tungespisslyd eller r, l, n, blir i uttalen artikkelens l assimilert (f.eks. Harun al-Rasjid uttales, og blir ofte også skrevet, Harun ar-Rasjid). I en del arabiske lånord i europeiske språk, som Alhambra (al-Hamrā', «Den røde»), algebra, alkohol, alkove osv., utgjør første stavelse opprinnelig artikkelen.