Aláš, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: høyde, det høyeste av et fjell.