Akutt interstitiell pneumoni, betegnelse på raskt progredierende betennelsestilstand i lungevevet som fører til arrvevdannelse (fibrose). Ble lenge betegnet som Hamman-Rich syndrom etter de amerikanske legene Louis V. Hamman (1877–1946) og Arnold R. Rich (1893–1968). Man vet ikke hva som forårsaker den uttalte betennelsesreaksjonen i lungene. Sykdomsforløpet kan være dramatisk og føre til at pasienten trenger respiratorbehandling. Man forsøker vanligvis å behandle med høye doser glukokortikoider (kortisonlignende medikamenter), men effekten av behandlingen er dårlig dokumentert, og sykdommen er beheftet med høy dødelighet.