Som begynner brått og har et kraftig og raskt forløp, om sykdom ofte i motsetning til kronisk (til dette akuttavdeling, akuttsykehus).