Akustisk lekkasjesøking, lytting etter lekkasjer i rør. Lange rør, f.eks. oljeledninger, kan undersøkes ved at man sender en instrumentkapsel med registreringsutstyr, pigg, gjennom røret med væskestrømmen. Det kan kan også benyttes mikrofoner som er følsomme for lyder som har for høy frekvens til å oppfattes av det menneskelige øret (ultralyd).