Aktualiter, i virkeligheten. Motsatt: potentialiter, muligens.