aktivitetsavhengighet

Aktivitetsavhengighet er en samlebetegnelse for skadelig avhengighet av økonomisk ruinerende eller tidskonsumerende aktivitet uten bruk av kjemiske substanser.

Substansavhengighet

Substansavhengighet innbefatter både en psykologisk og en fysisk avhengighet, se medikamentavhengighet, narkomani, nikotinavhengighet, alkoholisme og hovedartikkelen avhengighet.

Aktivitetsavhengighet

Aktivitetsavhengighet innebærer avhengighet av aktiviteter som kan ha sosiale, interpersonlige, psykologiske eller økonomiske skadevirkninger dersom bruken kommer ut av kontroll. Et nytt begrep er patologisk sexavhengighet, som sammen med blant annet kleptomani og spillegalskap hører inn under impulsforstyrrelser. Spilleavhengighet, spillegalskap eller patologisk gambling er et velkjent fenomen som har eksistert så lenge folk har spilt om penger eller andre byttemidler.

Nyere teknologi, hovedsakelig datateknologi og kommunikasjonsmedier som internett og mobiltelefoni har gitt oss nye potensielt avhengighetsskapende aktiviteter. Oppmerksomhet er også rettet mot barn og ungdoms bruk av dataspill, TV-spill og tekstmeldinger. Felles for de aktivitetene som her er omtalt er at de gir en form for emosjonell opplevelse, spenning, eller spenningsutløsning, som i de fleste tilfeller oppleves som positiv. Videre er aktivitetene mer eller mindre interaktive, idet de gir tilbakemelding på atferd i form av en respons, et resultat eller en gevinst, uansett om motparten er andre individer eller en maskin.

Utøvelsen av selve aktiviteten, for eksempel ved spill som sjakk, bridge eller annet som krever problemløsning, kunnskaper om det man spiller på, som ved fotballtipping eller hestespill, hurtig koordineringsevne som ved dataspill, eller kun håpet om storgevinst, som ved lottospill, kan i seg selv være tilfredsstillende, uavhengig av resultat. Videre gir aktiviteter som utveksling av tekstmeldinger, e-post og chatting opplevelse av sosialt fellesskap og noen ganger av psykologisk nærhet. Disse aktivitetene er i seg selv ikke skadelige, men utgjør snarere en kilde til rekreasjon, eller kommunikasjon, som oppleves positivt og som i og for seg er fullstendig harmløs. Unntak kan være overdreven bruk av mobiltelefon, eller lange økter foran en dataskjerm som kan være helseskadelige på grunn av at øyne, skjelett og muskulatur kan ha behov for variasjon.

Kjennetegn ved skadelig avhengighet

Aktivitetene blir først skadelige når bruken antar et omfang som går på bekostning av vesentlige livsområder. De samme kriterier for å bedømme avhengighet som brukes ved rusavhengighet kan også anvendes ved avhengighet av aktiviteter: en sterkt trang til å utøve aktiviteten; manglende evne til å regulere aktiviteten, slik at man bruker mer tid enn tenkt; starter når man har bestemt seg for å avstå, eller at man stadig prøver å slutte uten å klare det; aktiviteten opptar en slik at andre viktige og hyggelige aktiviteter blir skjøvet bort, eller nedprioritert, for eksempel familieliv; man fortsetter å bruke mye tid på aktiviteten, til tross for at det får skadelige konsekvenser som økonomiske problemer, problemer med arbeidsgiver, ekteskapskonflikt eller at det går ut over skolearbeid og tid til lekser. Det er ikke gjort epidemiologiske undersøkelser som kan si oss noe om utbredelsen av disse avhengighetsformene.

Årsakene

Årsakene til psykologisk aktivitetsavhengighet er mange og sammensatte, virkningsmekanismene er ikke kjent. Fra læringsteori kjenner vi imidlertid til hvordan aktiviteter opprettholdes til tross for at de bare unntaksvis gir positiv forsterkning. Nettopp det at man aldri vet når man vinner eller får respons, kan øke frekvensen av en atferd, så lenge muligheten for å få en slik respons er til stede. Slik kan man ved pengespill fortsette å satse til tross for at man sitter i tap, i den tro at man vil vinne neste runde. Behaget ved aktiviteten i seg selv kan også være så stort at man opprettholder den, til tross for ubehagelige konsekvenser ellers i livet.

Behandling

Behandling av aktivitetsavhengighet er en relativt fersk disiplin. Imidlertid anvendes ofte de samme prinsipper som ved avvenning fra rus eller nikotinavhengighet: oppbygning av motivasjon for å slutte eller begrense aktiviteten med føring av lister over fordeler ved å avstå og ulemper ved å fortsette aktiviteten, gruppebehandling som gir støtte fra likesinnede, avtrapping med belønningsprosedyrer for alternative aktiviteter som samvær med familie eller mosjon, og løfte om senere oppfølging. For spilleavhengige med store økonomiske problemer er det også viktig å gi økonomisk rådgivning og å bistå med planer for gjeldssanering.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg