Aktiv transport er transport av et kjemisk stoff gjennom en cellemembran i retning mot økende konsentrasjon av stoffet. Slik transport er energikrevende.