Aktiv sykemelding, tidligere ordning hvor arbeidstakere som på grunn av sykdom ikke kunne utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, men som gjennomgikk aktivisering og arbeidstrening hos sin arbeidsgiver, kunne tilstås sykepenger i en begrenset periode. Ordningen opphørte 1. juli 2011. Se videre sykemelding.