Akterlanterne, posisjonslanterne med hvitt lys, anbrakt akterut på et sjøgående fartøy. Akterlanterne er ifølge de internasjonale sjøveisregler påbudt på alle fartøyer underveis. Den skal lyse fra rett akterover til 67,5 grad på hver side av fartøyet og være synlig på minst 2 nautiske mils avstand.