Aksle sitt skinn, gjøre seg kampklar. Aksle betegner opprinnelig å ta på, bære på skuldrene, av norrønt axla. Skinnet var en kampdrakt for kjemper. Ibsen brukte uttrykket i Kjærlighedens komedie, 1862: «nu aksler jeg mit gamle skinn til striden for arvet tro imot den nye viden!», og det forekommer også ofte i folkediktningen.