Aksishjort, axishjort el. chital, Axis axis,partået klovdyrart i hjortefamilien. En liten hjorteart, mankehøyde ca. 90 cm, med lysende branngul pels, spettet med hvite prikker. Har et grenet gevir som kan bli opp til 1 m langt. Meget sosial, lever i flokker som kan omfatte mer enn 100 dyr. Den finnes i Nepal, India og på Ceylon, både i lavlandet og i høyereliggende områder. Akklimatiserer seg raskt til å leve på nye steder; arten har derfor vært mye brukt til utsettelse i dyreparker og reservater over store deler av verden.