Aksfrytle, fjellplante i sivfamilien. 10-25 cm høy, mørkebrun, aksformet og oftest hengende blomsterstand. Vanlig på tørre steder i høyfjellet til 2220 moh.