Akselkilometer, jernbaneteknisk enhet for det antall kilometer en vognaksel har tilbakelagt.