Akselerasjonsfelt, fartsendringsfelt langs kjørebanen ved veikryss der kjøretøyene kan akselerere for å tilpasse farten til primærveiens trafikkstrøm og få komme inn i den.