For lettere å beskrive dyrs symmetriforhold og organenes stilling i forhold til hverandre, tenker man seg rette linjer, akser, lagt gjennom kroppen. Alle organene kommer da i en bestemt posisjon i forhold til disse aksene. Se også symmetri (zool.).