Akrisi, betyr mangel på dømmekraft eller ubestemmelighet.