Akkusatorisk, (til akkusator), anklagende; (jur., om straffeprosessordning) hvor dommeren ikke er anklager og ikke har å skaffe frem bevis; jfr. anklageprinsippet og inkvisisjonsprinsippet.