Akkumulasjon er oppsamling av energi til senere bruk.