Avtale om utførelse av et bestemt arbeid for en bestemt sum. Det er i prinsippet uten betydning for betalingen hvor lang tid som brukes på utførelsen av arbeidet, men arbeiderne er ofte i akkord sikret en bestemt minimums-timelønn. Det den enkelte arbeider (eller akkordlaget) tjener utover vanlig timelønn, kalles akkordoverskudd.