Akeritt, magmatisk dypbergart som består av feltspat (plagioklas og ortoklas), biotitt, hornblende, augitt og kvarts (syenittisk til monzonittisk sammensetning). Flere forskjellige typer finnes i Oslofeltet hvor den størknet fra dype smeltemasser under permtiden. Navnet akeritt etter Aker.