Akefal, som mangler hode (særlig om misdannet foster); i antropologien om samfunn med mange uavhengige politiske grupper uten sentralisert politisk autoritet i form av felles ledelse eller statsmakt. Substantiv: akefali. Adjektiv: akefalisk.