Akatalektisk, uten opphør, fullstendig; brukt om et vers med det fulle antall versføtter.