Akatafasi, manglende evne til å forme ordene til setninger og til å holde logisk orden på setningene.