Akardi, medfødt mangel på hjerte; i overført betydning: hjerteløshet; feighet.