Akalsikose, mangelsykdom hos husdyr som skyldes for lite kalsium i fôret. Kan føre til krampetilstander, videre til rakitt hos ungdyr, osteomalasi hos voksne dyr.