Airbag, sikkerhetsutstyr i bil, se kollisjonspute.