Air, mine, holdning; gi seg air av: gi seg utseende av.