Agronomisk hydroteknikk, eller kulturteknikk i jordbruket, læren om vannregulering i jord, vassdrag og sjøer for jordbruksformål. Omfatter særlig grøfting og kunstig vanning.