Agronomisk hydroteknikk er læren om vannregulering i jord, vassdrag og sjøer for jordbruksformål. Omfatter særlig grøfting og kunstig vanning.