I visse deler av landet om person som innehar stilling som omtrent tilsvarer det gamle «husbondskar».