(Guds) stridsmenn, tittel som donatistene gav seg selv.