Agone, dødskamp, tilstanden like før døden inntrer. Ansiktsuttrykket blir gjerne forandret, øynene blir matte, hender og føtter kalde, åndedrettet rallende, pulsen svak eller ufølbar. Bevisstheten kan være bevart, men den syke er som regel omtåket eller helt bevisstløs. Varigheten av det agonale stadium er meget forskjellig, oftest noen timer. Oftest dør den syke rolig uten noen «kamp».