Agogisk aksent, i musikk fremhevelse av en tone ved forlengelse av noteverdien, angis av og til med en vannrett strek over notetegnet.