Agnoscere, vedkjenne seg; erkjenne riktigheten av innholdet i et dokument eller underskriften på en veksel.