Aggregat brukt innen mineralogi og metallurgi betyr sammensatt masse av forskjellige krystallindivider. Bergarter er mineralaggregater.