Aggregasjon, samling, (opptagelse i en) forening; opphoping.