Agglomerering, sammenballing, føyning av små faste partikler sammen til større. Agglomerering brukes særlig i metallurgiske operasjoner for å overføre finmalt malm (slig) til en stykkstørrelse egnet for påsats på smelteover. Agglomerering kan foregå ved sintring, som innbefatter oppvarming til høy temperatur, ved brikettering, der det findelte materiale presses til briketter (eventuelt med bindemiddel), eller ved pelletisering av finkornet, fuktig materiale ved sammenballing i roterende trommel. I maling, plastdispersjoner, gummilatekser o.l. opptrer av og til en uønsket agglomerering av partikler til større korn eller klumper.