Agent provocateur, person som har i oppdrag av politiet å tre i kontakt med mistenkte personer og forlede (provosere) dem til kompromitterende handlinger eller uttalelser, som kan føre til deres pågripelse. I rettsstater ansees bruken av agents provocateurs allment som forkastelig.