Agens er et legeme eller et stoff som fremkaller en virkning.