Agatologi, læren om det høyeste gode, en del av etikken.